דירת SKY

קומות 1-4, חזית לפארק השחר, דירות 3,5,7,9